Nieuws

Nieuwsbrief 6/2021

In deze nieuwsbrief kijken we graag vooruit naar 2022.

Zoals al is aangegeven zullen we de komende tijd gebruik maken van de zalen 1 en 2 in het Kulturhus. We kunnen dan de stoelen op een onderlinge afstand van 1,50 meter houden. Dit sluit goed aan bij het huidige coronabeleid en draagt bij aan het veilig zingen. We blijven op of bij onze stoel. We houden nog steeds geen koffie/theepauze, dus neem water mee!

Read More

Nieuwsbrief 5/2021

In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de gang van zaken bij de repetities, nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt.

Read More

Nieuwsbrief 4/2021

Beste leden van het Wereldkoor Diepenveen,
We gaan weer zingen! Zo’n 30 leden hebben gereageerd op de oproep om te laten weten of men wel of niet wil gaan zingen. Ongeveer 26 leden willen graag gaan zingen. Ook Ruurdtje staat te trappelen. Twee mensen weten het nog niet, een lid heeft opgezegd en een aantal heeft nog niet op onze oproep gereageerd. De belangstelling is groot genoeg, dus we gaan vanaf 6 september weer zingen!

Read More

Optredens 2020

Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen optredens gepland.

Optredens

Zondag 19 mei 2019 optreden met de Wereldkoren van Olst en Wijhe o.l.v. Ruurdtje.
Locatie: Overkempe te Olst. Aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur. Er is nadien gelegenheid voor een drankje. Graag om 13.15 uur aanwezig!

Maandag 24 juni 2019 is er weer een optreden voor familie en vrienden in het Kulturhus. Start 20.00 uur. Geef het door aan de belangstellenden.

Oktober 2019, optreden in de dorpskerk van Diepenveen, de datum wordt nog bepaald.

Optredens

We zingen op 2 december, 1e Advent, tijdens de oecumenische viering in de dorpskerk van Diepenveen. Aanvang dienst 10.00 uur.

Op 8 december zingen wij op de kerstmarkt van Wesepe. Ongeveer om 15.30 uur.

Korenfestival

In het kader van het 1250 jarig bestaan van Deventer wordt er op 16 september 2018 een korenfestival georganiseerd. Ons koor heeft zich daarvoor aangemeld en wij zijn ingeloot om mee te doen. Die zondag van 12.00 -18.00 uur zullen meer dan 25 Deventer koren optreden in het Worpplantsoen. Alle deelnemende koren studeren het speciaal gecomponeerd lied dat ‘1250 jaar Deventer’ bejubelt. Dit lied wordt gezamenlijk gezongen met meer dan 1250 stemmen en begeleid door een groot orkest.

Welkom bij het Wereldkoor Diepenveen

Het Wereldkoor Diepenveen is in oktober 2015 naar aanleiding van een workshop zingen van Power Diepenveen, opgestart door een tiental mensen.
Begin 2016 is in de krant een oproep geplaatst voor meer leden. Er bleek een enorme behoefte in het dorp te bestaan, want in korte tijd stond de teller op ruim 40. Momenteel schommelt het aantal leden tussen de 40 en 45 vrouwen en mannen. Plezier in zingen gaat bij ons hand in hand met het werken aan kwaliteit.

Uitgangspunt is een laagdrempelig gemengd koor, waar gezelligheid en muzikaliteit samen gaan. Onder de bezielende leiding van Ruurdtje van den Berg zingen wij wereldliederen, meerstemmig of in canons. Een repertoire dat reikt van Scandinavië tot Zuid-Afrika, van Schotland tot Rusland en verder.