Privacy verklaring

Persoonsgegevens mbt het Wereldkoor Diepenveen (mei 2018)

Algemeen
De Werkgroep Wereldkoor Diepenveen verzamelt de gegevens van de leden nam het koor voor de ledenadministratie en de contributiebetaling. Deze betreffen naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum van lidmaatschap en de contributiebetaling. Ook worden deze gegevens van de dirigent geregistreerd.
De e-mailadressen worden (bcc) gebruikt voor koormededelingen.

Leden
De ledenadministratie heeft de koorleden gevraagd om toestemming voor het bewaren van de persoonsgegevens. De gegevens worden uiterlijk twee jaar na opzegging verwijderd.
De namen en adressen worden bewaard in verband met een mogelijke reünie.
De leden kunnen hun persoonsgegevens inzien en laten wijzigen via de ledenadministrateur.
De leden ontvangen jaarlijks een ledenlijst, zodat men onderling contact kan leggen. Leden kunnen hun gegevens van deze lijst laten halen.

Foto’s
Foto’s van optredens kunnen worden geplaatst op het openbare gedeelte van de website van het koor. Het besloten gedeelte is alleen toegankelijk voor leden en de dirigent.
Van elk koorlid wordt een individuele foto gemaakt. Deze wordt met naamsvermelding op een afgeschermde pagina op de website www.wereldkoordiepenveen geplaatst. Bij vertrek uit het koor wordt deze foto binnen twaalf maanden verwijderd.

Derden
De gemeente Deventer vraagt in verband met het toekennen van de jaarlijkse subsidie een ledenlijst (stand per 1 oktober) met de namen en adressen van de leden.