Koor

Repetities
Elke maandagavond, ongeveer 35 keer per jaar, wordt er van 20.00 – 21.30 uur geoefend in het Kulturhus in Diepenveen. Na wat bewegen, de stemoefeningen en het inzingen, wordt elke keer een wisselend repertoire gezongen.
De dirigente reikt de nieuwe liederen aan, die in een aantal avonden worden ingestudeerd. Als de verschillende partijen goed zitten, wordt er ook aandacht besteed aan de uitspraak van de vaak onbekende taal. Om het lied tenslotte met het juiste gevoel te kunnen zingen is natuurlijk ook de betekenis van het lied belangrijk. Met weinig instuderen lukt er heel veel!
Belangrijk is dat wij het samen doen, sopranen, alten, tenoren en bassen, iedereen heeft zijn of haar eigen rol.

Extra activiteiten
Een paar keer per jaar staat er een optreden op het programma. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld gezongen tijdens de kerstkorenavond in het kerkje in Diepenveen en tijdens de kerkdienst van het Dorpsfeest in Diepenveen. Elk jaar sluiten we af met een optreden voor familie en vrienden.
Ook hebben we soms een workshopmiddag met een externe deskundige, bijvoorbeeld op het gebied van stemtechniek en presentatie.
Als er een optreden staat gepland, gaan wij ons toeleggen op liederen die passen bij dat evenement.

Werkgroep
De werkgroep overlegt enkele malen per jaar over de voortgang, de behoefte aan nieuwe leden en de eventueel te plannen bijzondere activiteiten. Zij stelt de activiteiten aan het koor voor.
Ook houdt de werkgroep de financiën en de ledenadministratie op orde.