Categorie: <span>Introductie</span>

Welkom bij het Wereldkoor Diepenveen

Het Wereldkoor Diepenveen is in oktober 2015 naar aanleiding van een workshop zingen van Power Diepenveen, opgestart door een tiental mensen.
Begin 2016 is in de krant een oproep geplaatst voor meer leden. Er bleek een enorme behoefte in het dorp te bestaan, want in korte tijd stond de teller op ruim 40. Momenteel schommelt het aantal leden tussen de 40 en 45 vrouwen en mannen. Plezier in zingen gaat bij ons hand in hand met het werken aan kwaliteit.

Uitgangspunt is een laagdrempelig gemengd koor, waar gezelligheid en muzikaliteit samen gaan. Onder de bezielende leiding van Ruurdtje van den Berg zingen wij wereldliederen, meerstemmig of in canons. Een repertoire dat reikt van Scandinavië tot Zuid-Afrika, van Schotland tot Rusland en verder.