Nieuwsbrief 1/2024

Beste leden van Wereldkoor Diepenveen,

Na lange tijd sturen wij jullie weer een nieuwsbrief. Wij hopen jullie op deze manier te informeren over de voortgang van ons Wereldkoor en de plannen voor de komende tijd.

– Tijdens de Lentefair op donderdag 9 mei hebben wij met ongeveer 20 leden gezongen in de Dorpskerk. Er was veel belangstelling voor ons geslaagde optreden. Een aantal gezongen liederen zijn op onze website te beluisteren: www.wereldkoordiepenveen.nl
– Voor de leden is de toegang tot de ledenpagina van onze website nu goed geregeld. Mocht dit inloggen niet lukken geef het dan aan ons door.
– De repetitiedata staan ook altijd in de agenda van de website.
– Onze laatste repetitie voor de zomervakantie is op 24 juni. Na een uur zingen sluiten
wij weer af met een drankje aan de bar.
– In november van afgelopen jaar hebben wij onder de leden een enquête gehouden.
Hieronder staan een aantal uitkomsten waar wij, met name onze dirigente, aandacht aan gaan besteden. Wij nodigen jullie ook uit om eventueel vragen te stellen.
a Meer (te weinig) aandacht voor bewegen: 24%
b Meer aandacht voor expressie: 42%
c Meer aandacht voor de uitspraak 21%
d Meer aandacht voor vertaling lied: 36%
– Komend najaar gaan wij weer een coaching middag organiseren. Dit zal ergens eind
oktober, begin november worden. Meer informatie volgt. Onze coach zal dan ook
aandacht besteden aan een aantal opmerkingen uit de enquête.
– Ruurdtje wil begin 2025 weer een 3 korendag organiseren op ‘Overkempe’ te Olst.
– Naast onze repetities zullen we voorjaar 2025 ook weer een gezamenlijke uitstap
plannen.
– Ons 1e lustrum hebben wij vanwege de Covidbeperkingen niet kunnen vieren. Maar
op 18 januari 2026 bestaan wij 10 jaar. Een goed moment om dan stil te staan bij dit feit en daar op uitbundige wijze een feest van te maken. Ideeën hiervoor zijn vanaf nu van harte welkom!
– Meldt bij Anna Kuijper als iemand langdurig ziek is of een bijzonder jubileum viert. Zij reageert dan met een kaartje namens het gehele koor.
– Tenslotte, een verzoek van Ruurdtje om elke repetitie een pen of potlood bij je te hebben voor het maken van aantekeningen bij de liederen.

– Blijf zingen! Met een hartelijke groet,
Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Els, Lamberthe en Jaco