Nieuwsbrief 1/2023

Beste leden van Wereldkoor Diepenveen,

Sinds de laatste nieuwsbrief van november 2022 hebben we alweer heel veel gerepeteerd en blijft ons koor mooi op sterkte. Dus we kijken positief vooruit!

– Optreden 11 juni. zoals al gemeld, treden wij op zondag 11 juni van 15.00 – 15.30 uur op tijdens het Muziekfestival georganiseerd door Sempre Crescendo dat 100 jaar bestaat. Dit is in het Kulturhus Over inzingen, kleding, repertoire, kleine boekjes e.d. worden jullie nog nader geïnformeerd.

– Lentefair: tijdens de Lentefair op 18 mei zingen we niet. Te weinig belangstelling.

– Laatste keer en start: onze laatste repetitie voor de zomervakantie is op 26 juni.
Omdat we op 11 juni al optreden, nodigen we dit keer geen ‘publiek’ uit. We sluiten de 26e wel af met een keuze uit favoriete liedjes, ‘door elkaar staan zingen’ en na afloop een drankje. Na de vakantie starten we op maandag 11 september

– Pauze met koffie en thee: we zijn ten tijde van de coronapandemie gestopt met het drinken van koffie, thee in de pauze. Daardoor missen we de onderlinge contacten omdat we nu bijna niet meer van onze stoel komen. Je merkt bijvoorbeeld bij ons uitstapje naar Klooster Nieuw Sion en op een coaching middag hoe belangrijk het onderlinge contact is naast het zingen. Per september willen wij daarom in de pauze
weer koffie en thee schenken

– Contributie: de jaarlijkse contributie was incl. koffie, thee vanaf 2016 150 euro (zonder consumptie 125 euro). Afgelopen jaren zijn de kosten van zaalhuur elk jaar geïndexeerd. Ook hebben wij in 2022 de bijdrage aan de dirigente verhoogd. Met het gebruik van koffie, thee tijdens de pauze gaat de contributie voor het seizoen 2023/2024 naar 160 euro per jaar. Omdat we de afgelopen coronajaren behoorlijk
hebben gespaard, geen coaching e.d. en wel de gemeentelijke waarderingssubsidie ontvingen, beperken wij ons tot die 160 euro. Dit is per jaar en wordt in twee keer geïnd in september en in januari, dus vanaf september 2023.

– Lief en leed: als de werkgroep weet dat een van onze leden lang ziek is of door bijzondere omstandigheden een poos niet kan repeteren, zorgen wij voor een kaartje als blijk van belangstelling. Is zo’n situatie bij je bekend meld het dan bij Anna. Dit geldt ook voor belangrijke jubilea, bijvoorbeeld 50-jarig huwelijk!

– Coaching: er is komend najaar nog geen coaching middag gepland. Heb je ideeën of tips geef het dan door aan iemand van de werkgroep.

Blijf zingen! Met een hartelijke groet,

Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Els, Lamberthe en Jaco
Kijk ook op onze website: www.wereldkoordiepenveen.n