Nieuwsbrief 5/2022

Beste leden van Wereldkoor Diepenveen,

Na de vakantieperiode zijn we weer gestart met onze repetities, de laatste keer zelfs met 33 van de 41 leden! We hebben er zin in en het eerste kerstlied is alweer gezongen. Dus we kijken vooruit!

– Allereerst nodigen we iedereen uit voor de coaching-middag op zaterdag 19 november. Monica van Mierlo gaat dan met ons werken aan expressie en houding
tijdens het zingen. Dat kan zijn: bewegen of juist niet, mimiek, samenspel binnen je stemgroep, inleven in het lied, emoties inbeelden, reacties opwekken, concentratie,
presentatie, enz. enz. Je stem verbinden met je ziel. Kijk hoe wij nu repeteren. Er staan inmiddels twee recente opnames van het koor op onze website!

We starten die middag om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur. Locatie: boerderij Grootentraast aan de Schapenzandweg 14 in Diepenveen. We sluiten weer af met drankjes en hapjes. Daar vragen we nog enkele vrijwilligers voor; de kosten worden vergoed.

We rekenen op een hoge opkomst. Meld je af als je de 19e niet kunt.

– Verder zijn we nog aan het bekijken waar en wanneer we ergens kunnen optreden. Dit kan zijn rond Kerstmis of ergens in het begin van 2023. Zodra er meer bekend is laten we dat weten.

– De Waarderingssubsidie amateurkunst voor 2023 is inmiddels weer aangevraagd bij de gemeente Deventer. Per 1 oktober was de teldatum voor het aantal leden (41). De toezegging volgt normaal gesproken nog dit jaar en van dat bedrag kunnen we dus weer leuke dingen gaan doen zoals de coachmiddag. Overigens hebben alle leden de contributie najaar 2022 betaald. Dank daarvoor.

Hartelijke groet,
Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Lamberthe en Jaco