Nieuwsbrief 4/2022

Beste leden van Wereldkoor Diepenveen,

Na een vakantieperiode van twee maanden starten we maandag 5 september weer met onze repetities! We zien jullie graag weer om 20.00 uur in het Kulturhus.

Verder informeren wij jullie graag over de komende periode.

  • De contributie voor de tweede helft van 2022 bedraagt 50,00 euro. Je krijgt een apart verzoek om dit bedrag over te maken.
  • Het aantal leden blijft gelukkig op peil. Het is goed om te ervaren dat er nog steeds belangstelling is voor ons Wereldkoor. Maar met name meer mannen blijven zeer welkom.
  • In de pauze wordt geen koffie of thee geschonken. Over het gebruik van een consumptie lopen de meningen erg uiteen. Bovendien zou dit een behoorlijke contributieverhoging met zich meebrengen. Wel is er tijd om even met elkaar te praten tijdens het drinken van zelf meegenomen water.
  • 17 oktober, herfstvakantie, wordt er niet gerepeteerd.
  • Door een werkgroep wordt nagedacht over de invulling van ons uitgestelde lustrumfeestje.
  • Met Ruurdtje gaan we in overleg over optredens in de komende tijd.
  • Verder wordt er gewerkt aan de invulling van een coaching middag in oktober of november. We zouden willen werken aan meer bewegen en expressie.
  • Iedereen kan inloggen met een zelf aangemaakt wachtwoord op de afgeschermde pagina van onze website: wereldkoordiepenveen.nl waar de ledenlijst en het smoelenboek op staan. Een aantal leden vindt dit lastig. Zij kunnen de ledenlijst op verzoek krijgen via Lamberthe.
  • Omdat we geen actuele foto’s van ons koor hebben vragen we op 12 september een fotograaf om foto’s te maken. We dragen dan een donkere broek of rok met daarop een effen kleurig shirt of blouse.

Tot de 5e!

Hartelijke groet,
Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Lamberthe en Jaco

Kijk ook op onze website: www.wereldkoordiepenveen.nl

Mail vragen naar: info@wereldkoordiepenveen.nl