Nieuwsbrief 2/2022

Beste leden van Wereldkoor Diepenveen,

We zingen alweer enkele weken en het is goed om te zien hoe enthousiast iedereen aan het zingen is. Soms moeten wij even goed repeteren omdat bepaalde liederen niet meer vers in ons geheugen zitten, maar dat doen we met verve!

De Werkgroep wil jullie graag bijpraten over een aantal punten:

– We hebben afgesproken dat we voorlopig tijdens de repetities gebruik blijven maken van twee zalen. We kunnen de stoelen dan op enige afstand zetten. Veel leden vinden dat een veilig idee. Voorlopig is er geen koffie-/theepauze.
– We gaan weer nadenken over optredens en een coaching middag.
– Per september 2022 maken we geen onderscheid meer tussen donateurs en leden. Iedereen mag weer zingen, dus wordt deze uitzonderingspositie opgeheven.
– Het bestuur van het Kulturhus vraagt ons om een contactpersoon aan te wijzen richting de bedrijfshulpverlener van het Kulturhus. We gaan dit met elkaar afstemmen.
– Inmiddels heeft de Werkgroep versterking gekregen. Paul Ganzevles wil meedenken en meehelpen. Dat betekent dat we de werkgroeptaken opnieuw gaan verdelen.
– Ton Holtslag wil meedenken over de coaching middag. Els Nijenhuis wil wat hand- en spandiensten verrichten. Heel fijn!
– We hebben 2021 financieel afgerond. De inkomsten, exclusief de subsidie, waren voldoende om de kosten te dekken. Ook is voor 2022 weer een begroting uitgewerkt. Speciale dank aan Lamberthe voor het zeer zorgvuldig bijhouden van inkomsten en uitgaven. En iedereen dank voor het overmaken van de halfjaarlijkse contributie.
– De lijst met onze liederen is binnenkort te vinden op de website, de ledenlijst en het smoelenboek staan daar ook, maar dan onder de afgeschermde ledenpagina.
Tot zover. Vragen over deze punten kunnen natuurlijk altijd worden gesteld.

Blijf gezond en blijf enthousiast zingen!

Hartelijke groet,
Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Lamberthe, Paul en Jaco

NB Kijk ook op onze website: www.wereldkoordiepenveen.nl