Optreden koor tijdens dorpsbijeenkomst Dorpsvisie Diepveen 2030

Optreden koor tijdens dorpsbijeenkomst Dorpsvisie Diepveen 2030 op 31 maart 2022
Het Diepenveen lied is geschreven door onze dirigente Ruurdtje van den Berg