Nieuwsbrief 1/2022

Beste leden van Wereldkoor Diepenveen,

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig 2022 toe. Dat wij maar weer spoedig mogen repeteren met ons koor!

Helaas gaat dat laatste nog niet en dat vinden we erg jammer. Vanwege de lockdown hebben we als werkgroep een paar besluiten moeten nemen voor deze onzekere periode. Hierover willen we je graag informeren.

  • Omdat wij niet repeteren en sommige kosten doorlopen vragen we van elk lid in januari een donateursbijdrage van 10.00 euro voor de periode tot juni. Dit als bijdrage in de lopende kosten. Hiervoor volgt een apart verzoek tot betaling. Zodra we wel weer kunnen zingen vragen wij (een deel van) de contributie.
  • We hebben een overeenkomst met het Kulturhus voor de zaalhuur. We krijgen een korting over de huur nu we geen gebruik maken van de ruimte. De huur is niet opgezegd omdat we verwachten dit voorjaar weer te gaan repeteren.
  • Omdat de TOZO-regeling (coronasteun voor zelfstandigen) oktober 2021 landelijk is komen te vervallen, hebben we met de dirigente afspraken gemaakt hoe we haar tegemoetkomen.

Er gaat dus meer geld uit dan er binnenkomt, maar gelukkig hebben we een financiële buffer opgebouwd. Bovendien is ons weer de aanmoedigingssubsidie van de gemeente toegezegd.

Verder ziet het er naar uit dat we versterking krijgen in de werkgroep.

Met de wens dat wij spoedig weer mogen repeteren en elkaar weer mogen zien en spreken sluiten wij deze brief af. Blijf gezond en blijf zingen!

Hartelijke groet,
Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Lamberthe en Jaco

NB Kijk ook op onze website: www.wereldkoordiepenveen.nl