Nieuwsbrief 5/2021

In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de gang van zaken bij de repetities, nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt.

Zoals al is aangegeven zullen we de komende tijd gebruik maken van de zalen 1 en 2 in het Kulturhus. We kunnen dan de stoelen op een onderlinge afstand van 1,50 meter zetten. Dit is de gemaakte afspraak waar hooguit in bijzondere omstandigheden van wordt afgeweken. We houden nog steeds geen koffie/thee pauze!

Vanaf 8 november tot nader order zullen we een coronacheck doen. Dat betekent dat wij je QR-code scannen (coronatoegangsbewijs). Het kan zo zijn dat je bij binnenkomst in het Kulturhus een mondkapje moet dragen. Dit kan hun deurbeleid zijn. Dit is in de repetitieruimte niet nodig. Dus neem je smartphone en mondkapje mee!

Verder zijn we op zoek naar versterking van de werkgroep. We verdelen nu de taken over 3 leden en de dirigente. We komen 3-4 keer per jaar bij elkaar, meestal voorafgaand aan een repetitie. Het is niet veel werk als we dit kunnen verdelen. Dus meld je aan!

Als je na de repetitie in de Hof van Salland wat wilt gebruiken is dat een persoonlijk initiatief. Dit kan natuurlijk altijd en valt buiten de repetitietijd.

Het uitgebreide protocol staat onderaan deze nieuwsbrief.

Verder, blijf gezond en blijf zingen!

Hartelijke groet,
Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Lamberthe en Jaco

Protocol bij repetities Wereldkoor
– blijf thuis bij verkoudheid, keelpijn, loopneus, hoesten en lichte koorts (meer dan 38 graden). Kom ook niet als een huisgenoot deze verschijnselen heeft.
– de ingang naar de zaal is vanaf de zijkantbuitendeur of via de hoofdingang
– gebruik de handgel bij de entree
– neem je jas mee de zaal in naar de kapstok
– bij binnenkomst word je QR-code gescand
– houd 1,50m afstand tot elkaar, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog
– nieuwe liederen liggen op een stapel, daar kun je vanaf pakken
– de stoelen staan op 1.50m onderlinge afstand (1.75m tussen de rijen)
– je blijft op/ bij deze stoel
– neem water voor jezelf mee, er is geen koffie/theepauze
– erg hard zingen doen we niet
– raak geen deurklinken e.d. aan
– ga na de repetitie op direct de zaal uit, volg de aangewezen route
– namens de werkgroep is een persoon verantwoordelijk voor de organisatie

Diepenveen, 4 november 2021