Nieuwsbrief 4/2021

Beste leden van het Wereldkoor Diepenveen,
We gaan weer zingen! Zo’n 30 leden hebben gereageerd op de oproep om te laten weten of men wel of niet wil gaan zingen. Ongeveer 26 leden willen graag gaan zingen. Ook Ruurdtje staat te trappelen. Twee mensen weten het nog niet, een lid heeft opgezegd en een aantal heeft nog niet op onze oproep gereageerd. De belangstelling is groot genoeg, dus we gaan vanaf 6 september weer zingen!

Dit zijn de repetitiedata voor 2021:
6-13-27 september, de 20e dus niet!
4-11-25 oktober (18 = najaarsvakantie)
8-15-22-29 november
6-13 december
Kosten 2021. De contributie bedraagt tot einde december 50 euro per persoon. Indien je lid wilt blijven, maar nog niet wilt gaan zingen dan vragen wij een donateursbijdrage van 10 euro voor de tweede helft van 2021. Zodra je dit jaar wel weer instapt wordt dit verrekend met de contributie. Voor betalingen ontvang je een aparte mail.
Als je na de repetitie in de Hof van Salland wat wilt gebruiken is dat is dat een persoonlijk initiatief. Dit kan natuurlijk altijd en valt buiten de repetitietijd.
Voor de leden die nog niet hebben gereageerd, meld nog even per mail wat je gaat doen! (mail: koordiepenveen@gmail.com)
Verder, blijf gezond en zing mee!
Hartelijke groet,
Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Lamberthe, Nelly en Jaco

Protocol bij repetities Wereldkoor
– blijf thuis bij verkoudheid, keelpijn, loopneus, hoesten en lichte koorts (meer dan 38 graden). Kom ook niet als een huisgenoot deze verschijnselen heeft.
– houd 1,50m afstand tot elkaar, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog
– de ingang naar de zaal is vanaf de zijkantbuitendeur
– neem je jas mee de zaal in en berg deze op onder je stoel
– gebruik de handgel bij de entree
– je aanwezigheid wordt geregistreerd met je paraaf, je verklaart daarmee ook dat je gezond bent
– nieuwe liederen liggen op een stapel, daar kun je vanaf pakken
– de stoelen staan op 1.50m onderlinge afstand (1.75m tussen de rijen) en je krijgt een plek aangewezen
– je blijft op/ bij deze stoel
– neem water voor jezelf mee, er is geen koffie/theepauze
– we zingen kort in en erg hard zingen doen we niet
– raak geen deurklinken e.d. aan
– ga na de repetitie op aanwijs direct de zaal uit, volg de aangewezen route
– namens de werkgroep is een persoon verantwoordelijk voor de organisatie